قیمت خودرو های سایپا امروز چهارشنبه هشت آذر 1402

چانگان CS35 پ، تیپ 2 و 3 هر کدام 10 میلیون کمتر از دیروز قیمت دارند و به ترتیب یک میلیارد و 390 میلیون تومان و یک میلیارد و 490 میلیون تومان فروخته می شوند. – چانگان CS35 پ، تیپ 2 و 3 نسبت به دیروز 10 میلیون ارزان شدند – قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز چهارشنبه هشتم آذر دستخوش …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020907811735154688/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1