قیمت روز خودرو 21 آذر 1401/ باز هم نرخ همه اتومبیل ها بالا رفت

منبع خبر: کاما پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65984202/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1401%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84