قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه 17 آبان 1402

قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد با کاهش سه میلیونی به 795 میلیون رسید. قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد با کاهش سه میلیونی به 795 میلیون رسید. – قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد با کاهش سه میلیونی به 795 میلیون رسید. به گزارش عرشه آنلاین ، قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020829729974216704/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86