قیمت محصولات ایران خودرو 13 بهمن 1402

منبع مگتو آ،ین قیمت محصولات ایران خودرو و لیست قیمت روز خودروهای ایران خودرو امروز جمعه سیزدهم بهمن 1402 را می تو،د در ریمینو ریمینو تماشا کنید. – قیمت خودرو در سال های اخیر به دلیل اتفاقات مختلف افزایش یافته است. از حوادث پس از سهمیه بندی بنزین در آبان 98 رویدادی که باعث …
منبع خبر: ریمینو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100574662092800/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86