قیمت ها فرو ریخت / آخرین قیمت پراید، کوییک و تیبا

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020118228013731840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7