قیمت پراید در ردیف خودروهای لوکس قرار گرفت!

منبع خبر: دیلی ا،چنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66635364/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%21