قیمت پژو اوج گرفت

بازار خودرو در یک روز گذشته در مسیر صعودی حرکت کرده است.


قیمت پژو اوج گرفت
کد خبر:
32853


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65248523/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA