قیمت کارخانه‌ای خودرو گران می‌شود؟

با اینکه مقامات و، صمت افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را تکذیب کرده اند اما برخی از نشانه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد.

این نشانه ها چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را بخو،د:

 

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65439635/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F