قیمت گندم و برنج سه برابر شد، چرا خودرو گران نشود؟/ خودروسازان حلوای مجانی پخش می کنندرییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به زیان 120 هزار میلیارد توم، خودروسازان، گفت: پیشنهاد ما این است که قیمت ها را آزاد بگذاریم و مک،زم بازار، – خود قیمت ها را مشخص می کند. مریم فکری: طبق آ،ین گزارش تلفیقی ارائه شده از شرکت های خودروساز به بورس، میزان زیان انباشته این شرکت ها از قبیل شرکت های مادر یا اصلی و شرکت های زیرمجموعه هایشان، رقمی بالغ بر 125 هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم، 74 هزار میلیارد تومان آن به طور مستقیم به شرکت های اصلی مربوط بوده است. در همین رابطه، محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور می گوید: زیان خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و از سال 93 که قیمت گذاری دستوری اجرا شد، این زیان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اعتقاد دارد؛ برای جبران این زیان نیاز است که ،ت قیمت گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند. آنچه در ادامه می خو،د، گفت وگو با رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در کافه خبر خبرآنلاین است. * گزارشی در تیرماه منتشر شد که خودروسازان به طور متوسط روی هر خودرو 11 میلیون تومان زیان می بینند.
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65434804/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86