قیمت MVM X22 PRO/ اختلاف قیمت کارخانه و بازار چه قدر است؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020313301780637696/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-PRO%2F-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F