لوکس ترین خودرو ها تا 6 میلیارد تومان

اگر بودجه تان برای ،ید خودرو، حدا،ر 6 میلیارد تومان است، خالی از لطف نیست که برای انتخاب هایی که می تو،د داشته باشید، این مطلب را تا انتها بخو،د. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030128369895815168/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86