ماجرای جنجالی خودرو 100 میلیاردی فوتبالیست ها دوباره جنجالی شد

به گزارش ساناپرس، ماجرای جنجالی خودرو 100 میلیاردی فوتبالیست ها دوباره جنجالی شد عضو فرا،یون ورزش مجلس گفت: اعطای حواله های واردات خودرو به فوتبالیست ها از سوی ،ت، – عضو فرا،یون ورزش مجلس گفت: اعطای حواله های واردات خودرو به فوتبالیست ها از سوی ،ت، نوعی دامن زدن …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020816315548594176/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF