ماجرای فروش 500 هزار خودرو به کجا رسید؟| آیا این طرح لغو شد؟

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011261659081723904/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F%26%23124%3B-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD