مافیای خودرو اجاره تثبیت قیمت در بازار را می دهد؟/ گروکشی خودروسازان برای افزایش تولید خودرو

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020155128490082304/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F%2F