مافیای خودرو کارش را بلد است/خودروها را در پارکینگ نگه داشتند تا با افزایش قیمت وارد بازار کنندیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وارد ، خودرو از کف پارکینگ به بازار به م،ای افزایش تولید نیست بلکه تمرکز و، صمت باید بر تنظیم بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو با افزایش تولید و شیوه درست واردات باشد. – به گزارش وان،وز، لطف الله سیاهکلی درباره وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمت ها در این بازار، بیان کرد: قانون ساماندهی بازار خودرو به م،ای واقعی اجرایی نمی شود. دستورالعمل واردات خودرو نیز که از سوی ،ت تهیه شده است اصلا قانون را به درستی پوشش نمی دهد. آیین نامه واردات خودرو اه، قانون را محقق نمی کند، بنا به قول وزیر صمت باید امسال تولید داخل کشور تعادل را بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار می کرد و قیمت خودرو باید 15 درصد کاهش پیدا می کرد. این نامردمی بودن خودروسازان را می رساند که… وی در ادامه اظهار کرد: اما متاسفانه این روزها شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و از کاهش قیمت ها نیز خبری نیست. فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو نیز همچنان زیاد است. این ادعا که مطرح می شود میزان تولید خودرو افزایش پیدا کرده است، غلط است. خودروهایی که در کف پارکینگ ها بود را وارد بازار ،د، این به م،ای افزایش تولید نیست.
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66054684/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D9%87