مافیای خودرو کارش را بلد است/خودروها را در پارکینگ نگه داشتند تا با افزایش قیمت وارد بازار کنند

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66054684/%D9%85%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D9%87