ما هنوز شهرستانی محسوب می شویم؟

فرزندم متولد اهواز است، اما حدود 18 سال است که ،ن شهر تهران هستیم. مدتی پیش برای ،ید خودرو از شرکت سایپا اقدام و پلاک تهران را دریافت کرد و وقتی که برای دریافت کارت سوخت به پلیس + 10 رباط کریم مراجعه و حدود 100 هزار تومان هم پرداخت کرده است؛ بعد از گذشت یک ماه و نیم خبر داده …
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030329942387609600/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%9F