مبلغ مالیات خانه های لوکس مشخص شد

به گزارش اقتصاد ایران، در قانون بودجه برای سال های 1400 تا 1402، یک پایه جدید مالیاتی به نام اخذ مالیات از خانه و خودروهای گران قیمت تعریف شده است. – ، در قانون بودجه برای سال های 1400 تا 1402، یک پایه جدید مالیاتی به نام اخذ مالیات از خانه و خودروهای گران قیمت تعریف شده است. …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021102435653691392/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF