متقاضیان خرید خودرو بخوانند/ زمان عرضه خودروهای برقی مشخص شد

نماینده ویژه وزیر صمت در حوزه توسعه خودروهای برقی گفت: 140 هزار نفر برای ،ید خودروهای برقی ثبت نام ،د. هم اکنون حدود 7 تا 8 هزار خودروی برقی موجود است و 2 هزار خودرو دیگر تا تیر می رسد. – ، حسن کریمی سنجری نماینده ویژه وزیر صمت در حوزه توسعه خودروهای برقی در یک برنامه تلویزیونی …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030312533154299904/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%2F-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF