متقاضیان خرید خودرو بخوانندنتایج مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو مربوط به متقاضی، که در مرحله دوم خودرویی به آن ها تعلق نگرفته بود، امروز اعلام شد. – بیان فردا مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودرو از روز دوشنبه 8 شهریور ماه آغاز شده بود. در این مرحله تنها افرادی قادر به ثبت …
منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020610751683688448/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF