متقاضیان خودروهای خارجی بخوانند/ مشخصات خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی را ببینید + جزییات ثبت نام

سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی با عرضه 6خودرو از دیروز برای ثبت نام متقاضیان مرحله اول باز شد. قرار است بعد از قیمت گذاری این خودروها کار تحویل به مشتریان آغاز شود. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020729171504287744/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87