متولی افزایش قیمت خودرو کدام دستگاه است؟/معاونت حمل و نقل دخالتی در بازار ندارد

معاونت حمل و نقل در فرآیند قیمت گذاری خودرو های داخلی دخالتی ندارد و فقط اضافه شدن تج،ات و قطعات جدید را تایید می کند. – به گزارش به نقل از صدا و سیما، منوچهر منطقی افزود: قیمت گذاری خودرو های داخلی در سه مرحله انجام می شود، ابتدا کارخانه ها قیمت قطعات و تج،ات جدید …
منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020909281131538432/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2F%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84