محبی: نیازمندان واقعی باید از بورس خودرو خرید کنند | اگر

اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد باید با شرایط خاصی صورت گیرد همچنین نوع واگذاری ها به گونه ای باشد که نیازمندان واقعی بتوانند نسبت به ،ید خودرو اقدام کنند.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با ایسنا در واکنش به دستورالعمل جدید شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو اظهار کرد: شورای رقابت با تشکیل کمیته ای، جلساتی با خودروسازان و متخصصان حوزه خودرو برگزار کرد که نتیجه آن اعلام شد؛ شورای رقابت انحصاری بودن بازار خودرو را تشخیص داد و تصمیمی گرفت که قانونی است و باید به آن عمل شود.

این نماینده مجلس در پایان بیان کرد: اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد باید با شرایط خاصی صورت گیرد همچنین نوع واگذاری ها به گونه ای باشد که افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، بتوانند نسبت به ،ید خودرو


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66768042/%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C%3A-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

وی با بیان اینکه به ،وان عضو ناظر حق رای در شورای رقابت ندارد، گفت: نظرم این بود که اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد، برای آن دسته از خودروهایی باشد که قیمت آنها فاصله زیادی با نرخ آزاد ندارد؛ ما طرح هایی برای عرضه خودرو در بورس داشتیم و منتقل کردیم.

– عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس باشد باید با شرایط خاصی صورت گیرد همچنین نوع واگذاری ها به گونه ای باشد که نیازمندان واقعی بتوانند نسبت به ،ید خودرو اقدام کنند.