مخالفت بومیان هاوایی با نصب تلسکوپ در این جزیره

بومیان هاوایی احساس می‌کنند که پروژه نصب تلسکوپ بی‌احترامی به سرزمین مقدس آنهاست.

به گزارش ایسنا، بسیاری از ،نان هاوایی با طرح‌های نیروی فضایی ایالات متحده برای ساخت مجموعه‌ای از تلسکوپ‌های جدید در این جزیره مخالف هستند. این تلسکوپ‌ها برای ردیابی ماهواره‌ها و جلوگیری از برخورد آنها در مدار طراحی شده‌اند.

به نقل از اسپیس، و، نیروی هوایی پیشنهاد کرده که هفت تلسکوپ جدید و یک آزمایشگاه اپتیک در قله هالیکالا در جزیره مائوئی هاوایی بسازد. این پروژه که مرکز تحقیقات پیشرفته تلسکوپ کوچک نوری و ابررایانه نیروی هوایی مائوئی (AMOS STAR) نام دارد، حدود یک هکتار زمین در نزدیکی رصدخانه هالیکالا را اشغال خواهد کرد. سه جلسه عمومی در مورد این پروژه بین ۱۳ تا ۱۵ مه برگزار شد و به اعضای جامعه اجازه داد تا نگر،‌های خود را در این مورد بیان کنند.

در یکی از جلسات اخیر، مردم محلی هاوایی به شدت مخالفت خود را با ساخت این تلسکوپ‌ها ابراز ،د. یکی از ،نان در نشستی در ۱۴ مه گفت: این پروژه صرفا در مورد ستارگان و ماهواره‌ها نیست.

یکی دیگر از ،نان در یکی از جلسات گفت: در دو شب گذشته، فکر می‌کنم حداقل باید ۹۹ درصد آراء «نه» باشد. آیا این کافی است؟ اگر نه، چه چیزی کافی است؟

علیرغم مخالفت‌ها، مقامات نظامی ایالات متحده تأکید می‌کنند که این امر برای آگاهی از امنیت ملی و حوزه فضایی ایالات متحده ضروری است.

یک مقام نظامی در یک نشست عمومی در روز ۱۴ مه گفت: از آنجایی که چیزهای بیشتری در مدار هستند، اجسام بیشتر، پتانسیل بیشتری برای برخورد وجود دارد. با وجود اجرام بیشتر در فضا، ما به تلسکوپ‌های بیشتری برای ردیابی مکرر اجرام در فضا نیاز داریم.

نیروی فضایی ایالات متحده پیش از این در جلسات قبلی با انتقادهایی در مورد تأسیسات پیشنهادی AMOS STAR مواجه شده بود، به‌ویژه پس از نشت ۷۰۰ گالن سوخت دیزل از یک ژنراتور نادرست در مجتمع نظارت فضایی در سال گذشته. بومیان هاوایی ادعا می‌کنند که این پروژه در حال هتک حرمت فضاهای مقدس است و بر سلامت رو،، عاطفی و م،وی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

سایر پروژه‌های تلسکوپ در جزایر هاوایی در گذشته با مخالفت‌های مشابهی روبرو شده‌اند.

طرح‌ها برای تاسیسات AMOS STAR شامل حدا،ر هفت تلسکوپ محصور در گنبد است که در یک مکان توسعه‌یافته در مجاورت رصدخانه هالیکالا ساخته می‌شوند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721534/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87