مخالف افزایش قیمت خودروهای مونتاژی هستیمبا اعتراض خودروسازان، شورای رقابت بنا دارد جلسه دیگری برای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی برگزار کند که ما با افزایش مجدد قیمت آنها مخالفیم. – گفت: مرجع قیمت گذاری بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جاهایی که انحصار وجود دارد، شورای رقابت است تا مردم …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207073979396096/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85