مخبر: حفظ امنیت آبراهه‌های بین المللی راهبرد اصولی ایران است

وزیر امور خارجه اریتره در حاشیه اج، سران جنبش عدم تعهد در دیدار با محمد مخبر ضمن تقدیم پیام کتبی رئیس جمهور این کشور به سید ابراهیم رئیسی، بر علاقمندی اریتره برای توسعه تعاملات سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار ضمن ابراز نا،سندی از عدم توسعه روابط میان دو کشور به رغم  وجود زمینه ها و ظرفیت‌های بسیار خوب موجود در ایران و اریتره، بر ضرورت افزایش تلاشها برای تقویت و ارتقای سطح روابط فی‌مابین تاکید کرد.

مخبر با تجلیل از مواضع و پشتیب، قاطعانه اریتره از مردم مظلوم فلسطین در سایه سکوت و بی عملی مجامع بین‌المللی، خواستار نقش آفرینی و مشارکت فعال همه کشورها و ملتهای آزاده و با وجدان برای توقف جنایت جنگی و نسل کشی در غزه شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه همسویی جمهوری اسلامی ایران و اریتره را از جمله زمینه های بسیار خوب موجود برای ارتقا سطح روابط میان دو کشور و موجب هم آهنگی بیشتر مواضع مش، ،وان کرد و گفت: البته ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری که پشتیبان روابط سیاسی است، مد نظر ما است و جمهوری اسلامی ایران نیز برای انتقال تجربیات و اشتراک ظرفیتهای خود با اریتره در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و علم و فناوری آمادگی دارد.

مخبر همچنین حفظ امنیت آبراهه‌های بین المللی را راهبرد اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر ضرورت همگرایی بیشتر کشورهایی ساحلی دریای سرخ برای مق، با تجاوزگری آمریکا و برخی کشورهای غربی در این منطقه تاکید کرد.

«عثمان صالح محمد» نیز در این دیدار ضمن ابراز ،سندی از دیدار و گفتگو با دکتر مخبر، با تاکید بر علاقمندی کشورش برای افزایش سطح روابط با جمهوری اسلامی ایران تا سطح استراتژیک و راهبردی، تقویت روابط فیمابین را نیازمند افزایش روابط دیپلماتیک و تبادل هیئت های عالیرتبه دو کشور دانست.

وزیر امور خارجه اریتره در ادامه با بیان اینکه کشورش قویا از حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت حمایت می‌کند، افزود: ما نه تنها از مردم فلسطین حمایت می کنیم بلکه در مبارزه آنها با جنایتگری و نسل کشی رژیم صهیونیستی در کنار آنها ایستاده ایم، چرا که رژیم صهیونیستی را رژیمی وابسته به آمریکا می د،م که سالهاست کشور و مردم ما را با تحریم های یکجانبه و ظالمانه رنج داده و بر روی تمامی موازین حقوق بشری پا گذاشته است.

عثمان صالح محمد همچنین ضمن محکومیت تجاوزگری امریکا و ،یس در دریای سرخ بر ضرورت حفظ امنیت مسیرهای کشتیر، و آبراهه‌های بین المللی تاکید کرد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/711721/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA