مردم از روند فعلی خرید خودروی کارخانه عصبانی اند/ وضعیت فعلی به کاهش حداکثری سرمایه اجتماعی دولت می انجامد

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200683560488960/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%2F-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA