مردم به حرف وزیر دولت سیزدهم عمل کردند، زیان دیدند

به گزارش زیرنویس بررسی دنیای اقتصاد نشان می دهد حد فاصل وعده نخست وی تا شب عید، میانگین قیمت خودرو 22درصد رشد کرده است. همچنین از وعده نخست وزیر صمت تا اوا، فروردین امسال نیز میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد بیش از 36درصد رشد را نشان می دهد. – به گزارش زیرنویس بررسی دنیای …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030319928176615424/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF