مردم به هشدارها برای جلوگیری از تکثیر پشه آئدس توجه کنند

فرماندار آستارا از مردم این شهرستان خواست به توصیه‌های کارشناسان حوزه بهداشت و درمان را برای جلوگیری از ت،یر و خطرهای مربوط به پشه آئدس توجه کنند.

محمدرضا شهاب‌زاده امروز (۱۹ تیر ماه) در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان مرزی بندر آستارا، اظهار کرد: یکی از نگر،‌ها حضور این پشه در آستاراست که باید کارهای پیشگیرانه‌ درباره این گونه غیربومی انجام شود. با توجه به اینکه بیماری ناشی از گزش پشه آئدس قدرت سرایت و همه‌گیری زیادی دارد، باید اطلاع‌رس، لازم در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، جمع‌آوری آب‌های سطحی و راکد و آگاهی‌رس، به مردم با هدف کمک به پیشگیری باید مد نظر باشد تا مردم بدون برهم خوردن آرامش رو، جامعه همه در زمینه مق، با پشه آئدس وارد عمل شوند.

او گفت: باید مراقبت‌های بهداشتی لازم براساس استانداردهای بین‌المللی بویژه در پایانه‌های مرزی این شهرستان برقرار شود.

شهاب‌زاده بیان کرد: آستارا شهرستان مرزی محسوب می‌شود و باید مراقبت لازم برای پیشگیری از ابتلای مردم و انتقال پشه‌های حامل و ناقل ویروس احتمالی از آستارا به سایر نقاط انجام شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه اطلاع رس، درباره پیشگیری از بیماری پشه آئدس باید در آستارا انجام شود، گفت: باید پیشگیری‌های لازم توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان انجام شود و اطلاع‌رس،‌ دقیق از طریق رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شود.

او با اشاره به اینکه کنترل ت،یر نشدن این پشه بسیار مهم است، افزود: آگاهی‌بخشی برای کنترل این پشه غیربومی در اداره‌ها و دیگر نهادها باید انجام شود.

به گزارش ایسنا، پشه ماده گونه مهاجم آئدس در آب‌انبارها، بشکه‌ها، آب زیر کو،ها، گلدان‌ها و بشقاب‌های زیرگلدان‌ها یا اشیایی که آب شیرین در آنها جمع شود، تخم‌ریزی می‌کند و نقاط نزدیک ساحل‌ها، ،ه‌ها و بندرگاه‌ها در شهرستان‌های بندری و جزیره‌ها جزو مناطق پر خطر از نظر ت،یر پشه آئدس به‌شمار می‌رود.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۹۵ هزار نفر جمعیت در غربی‌ترین نقطه استان گیلان و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری رشت، حاشیه دریای ،ر، همجوار با استان اردبیل و کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/724337/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A6%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF