مردم چند خودرو در بورس خریدند؟ + جدول

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66282667/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84