مسائل سیاسی و انتظارات تورمی عامل نوسان در بازار ارز

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگ، تهران با بیان اینکه هم مسائل سیاسی و هم انتظارات تورمی بر نرخ ارز در بازار آزاد اثر دارد، گفت که در این شرایط تقویت پول ملی و کاهش انتظارات تورمی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از بحث‌های سیاسی است و این مسائل هم محرک بازار هستند، اما نرخ ارز هم باید متن، با سایر بازارها تعدیل شود.

به گفته وی در شرایط افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها نمی‌توان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشت اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود صادرات هم از توجیه خارج می‌شود چرا که بهای داخلی افزایش پیدا کرده و صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جه، نخواهند داشت. در چنین شرایطی واردات هم توجیه بیشتری پیدا می‌کند و به نوعی به کشورهای دیگری که تامین کننده کالاهای ما هستند هم یارانه خواهیم داد.

آرگون با بیان اینکه باید نرخ حقیقی ارز تثبیت و نرخ اسمی متن، با شرایط تورمی تثبیت شود، گفت: هر چقدر نرخ اسمی ارز را تثبیت کنیم انرژی نهفته می‌شود و در شرایط خاص اقتصادی یا سیاسی جهش نرخ اتفاق می‌افتد. بنابراین نرخ ارز باید با نرخ تورم تعدیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگ، تهران اظهار کرد: بحث نیازهای ارزی واقعی متفاوت از انتظارات تورمی است. در اصل انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثر دارد و نرخ بازار آزاد هم بر قیمت سایر کالاها و زندگی مردم اثر دارد. بنابراین باید انتظارات تورمی مدیریت شود تا نرخ واقعی ارز تثبیت شود.

به گفته وی بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی است وقتی انتظارات تورمی نسبت به شش ماه تا ی،ال آینده بالا باشد، تقاضا در بازار ارز هم افزایش می‌یابد، چرا که افراد به دنبال حفظ ارز پول و قدرت ،ید خود هستند. البته برخی افراد سودجو هم در این شرایط حضور دارند اما خیلی از افراد به دنبال سودجویی نیستند، چرا که به دلیل شرایط تورمی بالا شاهد کاهش قدرت ،ید مردم هستیم، بنابراین تقویت پول ملی و کاهش انتظارات تورمی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

آرگون در ادامه با اشاره به نام تولید تحت ،وان جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: اگر شاهد ثبات‌بخشی در قو،ن و مقررات باشیم و به نوعی در بازار سرمایه اعتمادسازی شود، بهترین مسیر برای مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، ظرفیت‌های بی‌بدیل بازار سرمایه است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/718366/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2