مشهدالرضا برای آخرین سفر رییس جمهوری شهید مهیا شد

500 مسجد در مشهد برای اسکان زائر، که از سراسر کشور برای شرکت در مراسم تشییع شهید خدمت به مشهد مقدس مشرف می شوند در نظر گرفته شده است. – به گزارش خبرنگار ما در مشهد، اقدامات لازم ایمنی هم در خیابان امام رضا(ع) با افزایش ظرفیت ایستگاه های آتش نش، اطراف حرم مطهر انجام گرفته …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030307986511894528/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF