معاینه فنی حدود ۶ هزار دستگاه ناوگان سنگین در خراسان جنوبی

به گزارش خبرخودرو، استاندارد‌های حدود ۶ هزار دستگاه ناوگان سنگین از آغاز امسال در ۴ مرکز معاینه فنی ،اسان ج،ی، بررسی و کنترل شد.

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ،اسان ج،ی گفت:  از این تعداد خودروی سنگین مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی استان، ۴ هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو در مرحله اول، گواهی معاینه فنی را دریافت ،د و  هزار و ۱۸۸ خودرو نیز موفق به دریافت گواهی معاینه فنی نشدند که برای رفع نواقص به مراکز تخصصی ارجاع شدند. 

مزیدی افزود: مراکز معاینه فنی تحت نظارت این اداره کل در شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس و فردوس برای دستیابی به اه،ی از جمله ارتقای ایمنی در تردد‌های جاده ای، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها و حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند.

وی گفت:تمامی عملیات مربوط به کنترل وضعیت ناوگان و صدور برگه معاینه فنی به صورت مک،زه انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ،اسان ج،ی افزود: در مراکز معاینه فنی استان، علاوه بر بازدید‌های ظاهری از جمله کیفیت آج ،تیک ها، شیشه‌ها و آینه ها، چراغ‌ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نش، و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مک،زه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ ها، تست آلایندگی و تست نور نیز انجام می شود.

مزیدی گفت: بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، تردد وسایل نقلیه فاقد برگ معاینه فنی معتبر، ممنوع است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721874/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C