معتبرترین آموزشگاه تعمیرات ایسیو و ریمپ خودرو | معتبرترین

معتبرترین آموزشگاه تعمیرات ایسیو و ریمپ خودرو در تهران با توجه به تفاوت قطعات و سیستم خودرو ها، ثبت نام در بهترین دوره آموزش تعمیرات ایسیو یکی از دغدغه های کارآموزان داوطلب است.

– آموزش کاهش دمای مایع خنک کننده موتور برخی خودروهای داخلی و خارجی بهترین و کامل ترین پکیج آموزش ریمپ و تیونینگ با توجه به اهمیت زیادی که ریمپ خودرو در بهبود عملکرد سیستم آن دارد، آموزش اصولی و به کار بردن تکنیک های صحیح تعمیراتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

مجموعه آموزشی ایمگ در دانشگاه صنعتی شریف یکی از بهترین و معتبرترین آموزشگاه های تعمیرات ایسیو و ریمپ خودرو است که با بیش از چندین سال سابقه موفق، تکنسین های زیادی را راهی بازار کار کرده است.

تمامی مباحث دوره آموزش تعمیرات ایسیو، ریمپ، تیونینگ و دیگر مباحث مربوط به تعمیرات خودرو با بهترین اساتید این حوزه به شما تدریس می شوند؛ به طوری که نیازی به ثبت نام در دیگر دوره های آموزشی نخواهید داشت.

بعد از حضور در دوره و به اتمام رساندن ک، ها، گواهی حضور معتبری به شما اهدا خواهد شد که می تواند برای شما یک امتیاز باشد.

بعد از اتمام دوره با تسلط کاملی بر تمامی موارد تئوری و عملی می تو،د به بازار کار وارد شوید و کار تعمیرات و ارتقا عملکرد سیستم های خودرو را در دست بگیرید.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020706880584542208/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88