مقامات مصر: برای سلامتی رئیس‌جمهور ایران و هیات همراهش دعا می‌کنیم

مقامات مصر و شخصیت‌های مردمی این کشور طی تماس تلفنی با رییس دفتر حافظ منافع ایران در مصر، جویای حال رئیس‌جمهورو همراهانش شدند .

به گزارش ایسنا ، نماینده مجلس مصر ، اصحاب رسانه ، سفیر سوریه در قاهره و شخصیت‌های مردمی طی تماس تلفنی جویای حال رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و دیگر همراهان آن‌ها شدند و برای سلامتی‌شان دعا ،د.

مقامات مصری تاکید ،د که با ملت ایران برای سلامتی رئیس جمهور و هیات همراه دعا می‌کنند.

بالگرد حامل رئیس‌جمهور که برای افتتاح «سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، در مسیر بازگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد.

رئیس‌جمهور، آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر از همراهان از جمله سرنشینان این بالگرد بوده‌اند.

شرایط سخت آب و هوایی تلاش امدادرس، به محل سانحه بالگرد رئیسی را با سختی روبرو کرده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/721267/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85