مقیمی: بازی‌های آسیایی تجربه بزرگی برای من بود

ملی پوش تنیس مردان بعد از حذف از بازی‌های آسیایی هانگژو
چین گفت: اولین بار است که در طول دوران حرفه‌ای‌ام با چنین بازیکن سطح بالایی
بازی کردم و فاصله این بازیکن با من زیاد بود اما با وجود اختلاف بالای نتیجه نشان
دادم که جای پیشرفت داریم
.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به هانگژو، سینا مقیمی، ملی‌پوش
تنیس مردان ایران بعد از باخت مقابل حریف چین تایپه و حذف از گردونه رقابت‌ها
اظهار کرد: بازی سختی با نفر
۱۸۰
دنیا بود. تجربه بسیار بزرگی برای من محسوب می‌شد که در این سطح توانستم مسابقه
بدهم. از فدراسیون تنیس، کمیته ملی المپیک و و، ورزش تشکر می‌کنم که این شانس
را به من دادند تا در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشم
.

وی ادامه داد: تمام تلاش خودم را انجام دادم. از آنهایی که
به من پیام دادند تا انرژی بگیرم مخصوصاً خانواده‌ام، مادر و برادرم تشکر می‌کنم.
از تیمم هم تشکر می‌کنم، مربی‌ شخصی‌ام “تونی” در کنارم حضور داشت. به
گنجوری، نایب رئیس بانوان فدراسیون، نوریان مربی تیم ملی بانوان و مشکات‌ا،هرا
صفی هم خسته نباشید می‌گویم که تمام تلاشش را کرد
.

ملی‌پوش تیم ملی تنیس ایران تصریح کرد: تنیس در آسیا سطح
بالایی دارد و بازیکنان درجه بالایی در اینجا حاضر هستند. تنیس ایران هم در حال
پیشرفت است و شاهد این رشد هستیم. امیدوارم در سال‌های بعد با سهمیه بیشتر و
برنامه‌ریزی بهتر در بازی‌های آسیایی شرکت کنیم و بتو،م نتیجه خوبی را برای
کشورمان به دست بیاوریم
.

مقیمی در پایان خاطرنشان کرد: اولین بار است که در طول دوران
حرفه‌ای‌ام با چنین بازیکن سطح بالایی بازی کردم و فاصله این بازیکن با من زیاد
بود. اما با وجود اختلاف بالای نتیجه نشان دادم که جای پیشرفت داریم و می‌توانم
تلاش کنم و با تمرینات بیشتر و برطرف ، اشتباهاتم، خودم را به بازیکنان درجه یک
دنیا نزدیک‌تر کنم. از تمام ،، که به من انرژی دادند تشکر می‌کنم
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700971/%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF