مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تمدید نمی شود/ آخرین مهلت، امشب است |

مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مهلت ثبت نام ،ید خودروهای وارداتی تمدید می شود یا خیر، – مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تمدید نمی شود/ آ،ین مهلت، امشب است مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در گفت و گو با …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100264040456192/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8