نامه امیرعبداللهیان به بورل درباره غزه

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی
ایران به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مضمون درخواست انجام اقدامات مؤثرتر
جهت توقف حملات رژیم اشغالگر به غزه نامه نوشت
.

 به
گزارش ایسنا، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به «جوزپ بورل»
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مواضع اخیر طرف اروپایی درباره ،وم برقراری آتش‌بس
و تلاش برای پایدار نمودن آن، توقف کشتار غیرنظامیان در غزه، رعایت حقوق بین‌الملل
بشردوستانه و ارسال کمک‌های فوری مورد نیاز برای مردم بی‌پناه غزه را مورد توجه
قرار داد و از موضع او مبنی بر اعلام شهرک‌سازی به ،وان نقض فاحش حقوق بین‌الملل
بشردوستانه و محکومیت خشونت‌ها در کرانه باختری از سوی شهرک‌نشینان صهیونیست
استقبال کرد
.

در این نامه از مسؤول سیاست
خارجی و امنیتی مش، اتحادیه اروپا درخواست شد با توجه به تداوم جنایات رژیم
صهیونیستی، گام‌های مؤثرتری در توقف دائمی حملات رژیم اشغالگر به باریکه غزه، رفع
کامل محاصره و پایان اشغال برداشته شود
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708269/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87