نتانیاهو به دنبال باز کردن پای ایران در جنگی منطقه‌ای است

امروز اسرائیل در کنار برخی کشورهای منطقه نگران تقویت جنبش‌های مردمی و مبارزاتی در کشورهای مختلفی که از آن‌ها به ،وان محور مقاومت یاد می‌شود. آن‌ها نگران همسویی بیشتر محور مقاومت با ایران هستند چرا که از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی همسو هستند.

به گزارش ایسنا،  یکی از موضوعات بسیار مهمی که مانع پذیرش تشکیل یک حکومت واحد و مستقل به نام کشور فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی شده و ،ت نت،اهو با این موضوع به شدت مخالفت می‌کند نگر، سران رژیم صهیونیستی بابت تشکیل کشور مستقل فلسطین با ارتش و دستیابی به تسلیحات روز دنیاست.

اسرائیل به شدت نگران این موضوع است چرا که از تشکیل ارتش نظامی در فلسطین واهمه دارد و مطمئن است در این صورت یک تهدید همیشگی بیخ گوش خود قرار داده و منافع خود را دستخوش وضعیت نامطلوبی کرده است. در این موضوع شکی نیست علی رغم اینکه برخی کشورهای ،ی و اسلامی منطقه موضع‌گیری‌هایی بر ضد رژیم صهیونیستی در طی ماه‌های اخیر اتخاذ کرده‌اند، اما آن‌ها منافعی همسو با رژیم کودک‌کش اسرائیل دارند.

یکی از موضوعات مورد توجه اسرائیل و برخی کشورهای ،ی منطقه مق، با محور مقاومت در کشورهایی، چون ایران، یمن، لبنان، سوریه و عراق است. متاسفانه کشورهای ،ی و اسلامی به صورت زیر پوستی با عدم موضع‌گیری‌های من، و قوی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان داده‌اند که با اسرائیل در تضعیف محور مقاومت در یمن تا سوریه و لبنان همسو هستند.

امروز اسرائیل در کنار برخی کشورهای منطقه نگران تقویت جنبش‌های مردمی و مبارزاتی در کشورهای مختلفی است که از آن‌ها به ،وان محور مقاومت یاد می‌شود. آن‌ها نگران همسویی بیشتر محور مقاومت با ایران هستند چرا که از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی همسو هستند. اسرائیل با سکوت کشورهای اسلامی و غربی در حال سرکوب مردم غزه است، بنابراین می‌توان گفت در یک خیانت خاموش و ،ت در راستای تامین منافع مش، رژیم صهیونیستی با کشورهای ،ی و اسلامی منطقه شاهد اجرای یک پروژه در اراضی اشغالی هستیم؛ هر چند آن‌ها موفق به تحقق اه، خود نخواهند شد.

صهیونیست‌ها با کشتار دسته جمعی مردم غزه طی بیش از صد روز گذشته تلاش کرده‌اند تا به نوعی غزه را برای مصادره به نفع خود کاملا پا،ازی کنند. قطع به یقین آن‌ها هرگز به این موضوع نمی‌اندیشند که غزه را به یک ،ت فلسطینی بسپارند چرا که بر این باورند از این طریق می‌توانند محور مقاومت را تحت فشار قرار دهند و به مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان حمله کنند تا از این طریق فشار را بر ایران بیشتر کنند و ایران را تحت فشار سیاسی، امنیتی و نظامی قرار دهند.

نت،اهو تلاش می‌کند با تحمیل چنین فشارهایی به محور مقاومت بخصوص ایران، پای ما را به جنگ باز کند تا با طول، شدن جنگ اه، خود را محقق کند به این خاطر برای نیفتادن در تله نخست‌وزیر کودک‌کش اسرائیل لازم است مسئولین از همیشه هوشیارتر و خویشتن‌دارتر باشند تا مانع از دستیابی صهیونیست‌ها به فرصت‌هایی باشند که در منطقه برای خود متصور شده‌اند.

منبع: سایت بصیرت

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/712783/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA