نحوه اخذ رای در شعب ثابت و سیار فرقی ندارد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۱ اعلام کرد: نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رس، و، کشور، اطلاعیه ستاد انتخابات و، کشور به این شرح است:

به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می­ رساند ، نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد، لذا از رأی دهندگان گرامی در بیمارستان ها و پادگان ها نیز صرفاً در قبال ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی می بایست رأی گیری بعمل آید.

ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین ۱۳۸۵/۴/۸و قبل از آن می­ توانند در انتخابات شرکت نمایند .

ستاد انتخابات کشور

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723587/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF