نحوه محاسبه افت قیمت خودرو در تصادفات

قیمت یک خودرو مثل هر کالای دیگری به توافق بین فروشنده و ،یدار بستگی دارد اما برای مح،ه افت قیمت خودرو روش کاملا مشخصی وجود دارد. – * معمولا افت قیمت در شرایط تعویض، حدود 1 درصد بیشتر از رنگ شدگی مح،ه می شود. برای تعیین افت قیمت خودرو به صورت آنلاین و دقیق می تو،د …
منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020926591535374336/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA