نقش تتلو در مرگ دو دختر جوان/پرونده تتلو کجاست؟

پرونده امیرحسین مقصودلو معروف
به تتلو که بیش از دو هفته از انتقال او به ایران می‌گذرد، در دادسرای امنیت و
عمومی تهران در حال رسیدگی است
.

به گزارش ایسنا، همشهری
آنلاین نوشت: تتلو سال‌ها بود که در ،یه اقامت داشت و در سالهایی که آنجا
بود، جنجال‌های زیادی به پا کرد. او پس از دستگیری از سوی پلیس ،یه صبح چهارشنبه
۱۵ آذرماه از طریق مرز بازرگان
در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار گرفت و به بازداشتگاه منتقل شد
.

در حالی که تتلو همچنان در
بازداشتگاه به سر می‌برد، پرونده او با اتهام گسترش و ترویج فساد و فحشا در
دادسرای امنیت در حال رسیدگی است. این در حالی است که هنوز شاکیان خصوصی برای طرح
شکایت‌شان به دادسرا مراجعه نکرده‌اند؛ چرا که بسیاری از آنها در خارج از کشور به
سر می‌برد
.

شنیده‌ها حکایت از این دارد که
دو نفر از شاکیان تتلو خانواده
۲
دختر ایر، هستند که در ،یه با تشویق و ترغیب تتلو اقدام به خودکشی کرده اند
اما متهم این اتهام ی،ی ترغیب دختران برای خودکشی را نپذیرفته و گفته آنها پس از
مصرف مواد تصمیم گرفتند به زندگیشان پایان بدهند
.

تحقیقات در این پرونده جنجالی
و رسیدگی به اتهامات این خواننده پرحاشیه ادامه دارد و اگر تتلو با اتهام افساد فی‌الارض
روبه‌رو شود، پرونده‌اش به دادگاه انقلاب فرستاده خواهد شد و در غیر اینصورت
دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در این پرونده را خواهد داشت
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709296/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA