نماینده مجلس: قاطعانه می گویم بنزین در سال 1402 گران نمی شود/ مردم دیگر توان افزایش قیمت را ندارندوقتی مصرف بنزین در کشور به لطف خودرو های باکیفیت، یک چهارم شود، آنگاه اگر قیمت بنزین چهار برابر هم شود، مردم چیزی را از دست نمی دهند، –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66208931/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C