هشدار/ مراقب خرید شارژهای ارزان قیمت تلفن همراه باشید

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66679533/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2F-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF