هشدار | هیچ کس حق پیش فروش خودرو را ندارد !

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66992827/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%26%23124%3B-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF