هیولایی که منصوری از لامبورگینی اوروس ساخته است

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020408346335381504/%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA