واردات خودروهای اختصاصی تبعات اجتماعی دارد/ دولت از تولید خودرو خارج شود

سرپرست ،ق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز حتما باید برای واردات خودرو فکر کنیم و مباحث نیازهای ارزی را در نظر بگیریم؛ چراکه نباید واردات خودرو در بازار ارز تاثیر بگذارد و ضمن اینکه توصیه دارم اگر قرار بر این است که خودرویی وارد شود، – از نوع برقی و عمومی باشد؛ چراکه …
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020800621126139904/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88