واردات خودروهای یک میلیاردی، بازار را تنظیم نمی کندیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز امروز بازار خودرو عمدتا به اقشار متوسط جامعه باز می گردد و قطعا واردات خودروی یک میلیاردی نمی تواند پاسخگوی نیاز اقشار متوسط جامعه و تنظیم کننده بازار باشد. – و افزایش قیمت ها در این بازار، بیان کرد: ما برای کنترل قیمت هر …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66093523/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF