واردات خودرو منجر به ویژه خواری شده است

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66978124/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA