واردات ماشین آلات صنعتی در دست انداز گمرک| به روزآوری دستگاه ها باعث کاهش مصرف برق می شود

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020504229936633856/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%26%23124%3B-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C