واریز سهم 1.5 درصدی از قیمت خودرو به صندوق وزارت صمت اسقاط خودرو را به بی راهه می برد

معاون رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه ای داشته باشم زیرا در بحث اصلاحیه قانون اسقاط خودرو مقرر بود یک درصد از قیمت تمام شده خودرو به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و توسط این صندوق فرایند اسقاط مدیریت شود، بیان کرد: این میزان به یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کرده اما به صندوق زیر مجموعه و، صمت واریز خواهد شد که قابل پذیرش نیست و با این فرآیند مسئله اسقاط خودرو به بی راهه می رود و م،ا و مفهومی نخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط چند، بین این سازمان و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که این ضعف از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است و باید برطرف شود، گفت: مقرر شده است بر اساس تقویم زم، نشست هایی را با نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشیم تا گزارشی از دستاورهای سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنیم.

مجلس از اختصاص عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست خودداری می کند!
کلید واژه ها: سازمان حفاظت محیط زیست – حفاظت محیط زیست – محیط زیست – برنامه ششم توسعه – خودرو – سازمان – و، صمت – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – قیمت تمام شده – گزارش عملکرد – زیست – حفاظت – محیط – کمیسیون کشاورزی مجلس – برنامه ششم – دستگاه ها – درصد – واریز – و، – صندوق – کمیسیون کشاورزی – دستگاه – عملکرد – قیمت – برنامه – رییس سازمان – توسعه – گزارش – محیط زیستی – قیمت خودرو


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65339260/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA

عدم انجام تکالیف توسط سایر دستگاه ها باعث می شود سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گزارش عملکرد و ، فعل های مطرح شده وضعیت من،ی نداشته باشد.

– رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: واریز سهم 1.

واریز سهم 1.

در این زمینه مکاتبات خوبی با وزیر نفت داشته ایم تا بتو،م نیروگاه ها را از مازوت سوزی دور کنیم.

پالایشگاه شازند سوخت با سولفور کم تولید می کند که به مصرف کشتیر، و سایر صنایع می رسد.

وی در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: امیدواریم اتفاقات خوبی در زمینه نزولات جوی رخ دهد اما واقعیت این است که در نیمه دوم سال با بحث تراکم آلاینده های صنعتی مواجه هستیم.

5 درصدی از قیمت تمام شده خودرو به صندوق زیرمجموعه و، صمت "اسقاط خودرو" را به بی راهه می برد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در استان اصفهان بین پالایشگاه و نیروگاه اصفهان قرارداد تهاتری در حال انعقاد است تا شاهد مازوت سوزی نباشیم، ادامه داد: در شهرستان شازند نیز به دنبال این هستیم که بین پالایشگاه و نیروگاه تهاتری به انجام برسد و مازوت سوزی را به حداقل برس،م.

5 درصدی از قیمت تمام شده خودرو به صندوق زیرمجموعه و، صمت “اسقاط خودرو” را به بی راهه می برد.

، علی سلاجقه با اشاره به گزارش سایت قطره و به نقل ازعملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بیش از 60 درصد مجموعه احکام محیط زیستی برنامه ششم توسعه فرابخشی است، به این م،ا که دستگاه ها باید تکالیف خود را اجرا و سپس سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارتی خود را اعمال کند.

سلاجقه خاطرنشان کرد: در نیروگاه های بعثت و منتظرقائم(عج) به دنبال این هستیم که سوخت مازوت را به حداقل برس،م تمهیدات خوبی در نظر گرفته شده است تا سال خوبی را داشته باشیم.

سلاجقه با اشاره به اینکه مسائل را از طریق ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیگیری می کنیم، ادامه داد: یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودروها باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف تسهیلات به صنایع، خصوصاً صنایع خودرویی شود.